Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Referater > Referat af generalforsamling 23. februar 2022

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formanden aflægger beretning

Kassereren fremlægger regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent og budget

Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse

Valg af revisorer

Eventuelt


Valg af dirigent

Viola blev valgt til dirigent.

 

Formanden beretning

Der har ikke været så meget aktivitet på grund af Corona. Vi kunne først springe igen i april, så derfor blev alle medlemmer gjort kontingentfrie, så de havde stemmet til generalforsamlingen.

Der er afholdt en springerdag.

 

Kassereren fremlægger regnskab

Vi har haft et underskud, fordi medlemmer ikke skulle betale kontingent i foråret. Vi havde samtidig en udgift til en træner, som var sygemeldt.

Lars-Christian Nielsen er blevet udnævnt til æresmedlem. I den forbindelse blev der lavet nogle glas med logo og indkøbt en god flaske cognac.

Se regnskabet med revisorernes underskrifter her

Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

 

Fastlæggelse af kontingent og budget

Kontingentet forbliver uændret.

Budgettet blev godkendt

 

Valg af medlemmer til foreningen bestyrelse

Formand: Eva Ferré Winkel genvalgt

Sekretær: Susanne Winkel genvalgt

Generalforsamlingen var enige om, at da Veronika ikke havde deltaget i nogen møder og ikke svarede på henvendelser er hun ude.

Der var desværre ikke andre, der ønskede at opstille.

Bestyrelsen er:

Formand Eva Ferré Winkel
Næstformand Christine Holm
Sekretær Susanne Winkel
Kasserer Jan Ferré

 

Valg af revisorer

Begge revisorer blev genvalgt

Revisorerne er: Steffen Broe Christensen og Misha Marie Petersen

 

Eventuelt

Forældrene havde ønske om at træningen lå tidligere. Dette er desværre nok umuligt, da trænerne har fuldtidsarbejde eller går i skole.

Forældrene synes, at vi skulle nøjes med 1 ½ times træning fra kl. 17.00 – 18.30, så det var nemmere for familierne at få det til at hænge sammen med spisning og sovetid.

Det prøver vi til efteråret.

 

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login