Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Referater > Referat af generalforsamling 22. februar 2023

I generalforsamlingen deltog Emily (træner), Ida, Villum, Maja, Ella og Agnes samt Jan (kasserer), Eva (formand), Susanne (sekretær) og to forældre.

 1. Eva blev valgt som dirigent og åbnede mødet ved at give ordet til formanden
 2. Formanden berettede, at vi udelukkende har afviklet træninger - der har kun været én springer, der har deltaget i ét stævne i 2022, ligesom der ikke har været afholdt springerweekender.
  Hvis nogen har lyst til at bidrage til at arrangere stævnedeltagelse eller springerweekender eller andre aktiviteter for medlemmerne, er bestyrelsen meget interesseret i at høre om det.
  Formandens beretning blev modtaget uden kommentarer.
 3. Kassereren gennemgik foreningens regnskab, der udviser et overskud, hvor vi havde budgetteret med underskud. Det var der mange gode grunde til, men resultatet er, at foreningen har midler til at håndtere evt. øgede omkostninger. Vi skal også være opmærksomme på, at der skal holdes jubilæum om to år (januar 2025).
  Vi lejer en trampolin ud og regner med, at den bliver overtaget fuldstændigt.
  Det bemærkes, at GymDanmark-kontingentet er fordoblet i forhold til tidligere år.
  Foreningens midler står på en konto i Danske Bank, der er eneste bank, der ikke kræver mange penge for en firmakonto.
  Regnskabet blev accepteret uden kommentarer eller indvendinger.
  Kassereren fortalte, at budgettet for 2023 ville ligne det for 2022 - primært med ændret kommunalt tilskud og forøget ramme til kontingent til GymDanmark. Herunder foreslås uændret kontingent. Generalforsamlingen vedtog budget (med de nævnte bemærkninger) og kontingent.
 4. Bestyrelsen har foreslået at der ændres i foreningens love, så bestyrelsen 'som minimum' består af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Se den fulde tekst i indkaldelsen til mødet.
  Dette forslag blev vedtaget.
  Der var ikke indkommet andre forslag.
 5. På valg var næstformand og kasserer. Begge blev genvalgt, så bestyrelsen består nu af
  Formand Eva Ferré Winkel
  Næstformand Christine Holm
  Kasserer Jan Ferré
  Sekretær Susanne Winkel
  Revisorerne Steffen Broe Christensen og Micha Marie Petersen blev genvalgt
 6. Der var ingen bemærkninger til 'Eventuelt', så dirigentet sluttede mødet med at sige tak til de fremmødte.
« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login