Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Referater > Generalforsamling i FTF d. 28. februar 2018

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent og budget

i. Bestyrelsen foreslår ændring af kontingent

6. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse

i. Formand og sekretær er på valg

ii. 3 bestyrelsesposter er vakante

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Ad 1

Lea blev valg som dirigent

 

Ad 2

Vi har deltaget i klubtræf og dancup.

Denice er træner og har været på trænerkursus.

Vi har fået mange nye medlemmer. Vi har flere medlemmer fra andre kommuner end Furesø. Det er et problem, fordi vi kun kan få tilskud til medlemmer fra Furesø.

 

Ad 3

Kassereren gennemgår regnskabet. Vi havde et underskud i 2017 på kr. 5.527.

Vores største udgift er trænerløn. Der blev udbetalt ca. kr. 60.000 sidste år.

 

Ad 4

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af kontingent pr. halvår:

1 gang om ugen: kr. 800

2 gange om ugen: kr. 1100

3 gange om ugen: kr. 1400

Der vil blive givet en rabat på kr. 200 for medlemmer, der er bosiddende i Furesø kommune.

Flere forældre udtalte sig og synes at det er i orden. Det er stadig billigere end i Birkerød.

Forslaget bliv vedtaget.

Budgettet blev vedtaget.

 

Ad 5

Eva blev genvalgt til formand

Susanne blev genvalgt til sekretær

Christine (næstformænd) var ikke på valg

Jan (kasserer) var ikke på valg

 

Ad 7

Steffen Broe Christensen og Misha Rav blev genvalgt som revisorer.

 

 

Ad 8

Vi ser i øjeblikket på klubgymnastikdragt. Emily er ved at tegne en. Vi håber på en pris mellem kr. 500 og 600. Gymnastikdragterne skal selv købe via et bestemt firma og sige, at det skal være ftf dragt.

Vi ser også på t-shirts med klubbens logo. Klubben vil indkøbe nogle i forskellige størrelser og sælge.

Der er springerweekend den 17. og 18. marts 2018. Husk at tilmelde

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login