Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Referater > Referat af generalforsamling 21. februar 2024

Referat af generalforsamling 21. februar 2024

1) Valg af dirigent

Eva blev valgt som dirigent

2) Formanden aflægger beretning

Formanden omtalte et meget fredeligt år. Vi har ikke deltaget i konkurrencer, da børnene ikke ønsker at deltage.

3) Kassereren fremlægger regnskabet

Kassereren gennemgik regnskabet. Vi har fået det forventede tilskud og har ikke brugt de budgetterede penge til trænerløn. Se regnskabet her

Uffe (træner/klub i København) lejer principielt stadig en trampolin og betaler os for det.

Gebyrer til MobilePay er ændret til en model, der er fordelagtig for os.

Regnskabet godkendes

4) Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5) Fastlæggelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og har fremlagt et forslag til budget i arket med regnskab. Generalforsamlingen støtter op om dette.

6) Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse

Formand og sekretær er på valg og genvælges

7) Valg af revisorer

Revisorerne er begge villige til genvalg og genvælges

8) Eventuelt

Roald spørger om vi kan tillade os at video-optage springerne i forbindelse med træning og bruge optagelsen til træningsformål. Dette nikker generalforsamlingen til.

En videreudvikling af dette kan være om billeder/video må offentliggøres. Eva understreger, at hvis dette skal blive aktuelt, vil vi i de enkelte tilfælde spørge springer/forældre om en konkret tilladelse.

Endelig nævnte Eva at Furesø Kommune vil afprøve et chat/foreningssystem "Babelberg". Her skulle det være muligt at oprette lukkede fora, så kun medlemmer kan få adgang til foreningens indhold. Vi vil kontakte kommunen for at deltage i dette system.

Flere forældre ønskede at starte træningen en time tidligere. Jan kommenterede, at det ikke var praktisk muligt, da vores faste trænere ikke har mulighed for at komme tidligere. Men der er naturligvis den mulighed at én eller flere af forældrene uddanner sig som trænere.

Vi kan til gengæld godt støtte, at forældrene får adgang til at ankomme tidligere med det formål at børnene kan lege/dyrke anden form for idræt end træning uden en uddannet træner.

Der blev stillet forslag om at vi kunne lave en "Tag en ven med"-dag - enten som del af normal træning eller som et selvstændigt arrangement i en weekend. Det skal bemærkes, at venner jo altid er velkomne til at springe med ved en træning. Der bør bare ikke være for mange af dem samme dag, da det går ud over trænerens opmærksomhed på medlemmerne.

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login