Farum Trampolin Forening

Træningssted: Marie Kruses Skole, pigesalen, Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum.
Bankkonto: Danske Bank reg. 9570 konto 12836449 | Mobilepay konto: 81907
Kontakt: Kontakt@FarumTrampolinForening.dk
Page
Menu
News
You are here:   Home > Om FTF > Referater > Referat af bestyrelsesmøde 1. februar 2016

Deltagere: Lars-Christian (formand), Eva (kasserer), Christine (Sekretær)

Referat: Jan

Opsummering af bestyrelsen: Næstformand Peter er stoppet inden bestyrelsesmødet. Bart er stoppet inden bestyrelsesmødet. Allan er stoppet inden bestyrelsesmødet. Jannik er stoppet inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er altså fuldtallig (med de tre fremmødte).

Eva har udskrevet dagsorden:

Valg af dirigent – bestyrelsen valgte at holde mødet uden dirigent.

Gennemgang af regnskabet 2015. Regnskabet er godkendt af revisorerne. Der var ikke kritiske kommentarer. Lars-Christian spurgte til slutregnskabet for klubtræf. Vi havde et lille overskud.

Eva har lavet forslag til budget og gennemgik det.

Gennemgang af love

Eva har sendt et forslag om lovene – bestyrelsen gennemgik forslaget. Småkommentarer er noteret i Evas udskrift, og vedlægges efterfølgende dette referat.

Det første store diskussionsemne er reglerne for stemmeret. Lars-Christian har store aversioner mod at forældre kan stemme på deres børns vegne. Bestyrelsen vil formulere, at forældre kan stemme for børn, der er 0-14 år, og at børn på 15 og ældre stemmer selv. Børnene skal stadig have været betalende medlemmer i 6 måneder inden afstemningen (generalforsamlingen).

Formand, næstformand, sekretær og kasserer er kontingentfri som passive medlemmer.

Forslaget om 'redaktionelle' ændringer har ikke bestyrelsens generelle opbakning.

Hvad skal foreningen gøre med bestyrelsen i det kommende år?

Bestyrelsen regner med at indstille:

Jan som kasserer
Christine som sekretær
Eva som ???
Susanne Winkel som ???

Og Eva vil spørge Janne fra Tiger om at være med i bestyrelsen.

Eventuelle yderligere emner kan være en repræsentant fra Marie Kruses Skole, ligesom bestyrelsen måske kan friste en forælder eller to. Lars-Christian forsøger at tale med nogle af lærerne.

Vision/mission

Eva foreslår, at Farum Trampolin Forening holder fokus på bredde- og talent-træning og at en evt. elitesatsning må komme i fremtiden.

Søndersø-hallen

Bestyrelsen har tidligere besluttet at etablere elitetræning i Søndersø-hallen. Denne beslutning fastholdes.

Kontingent

Eva foreslår at vi overvejer at hæve kontingentet. Et forslag kunne være (halvårligt):

1 gang pr. uge 600 kr.
2 gange pr. uge 800 kr.
3 gange pr. uge 1000 kr.

Gæstepenge kan være 50 kr. pr. gang

Diverse/iøvrigt

Forslag til dato for generalforsamlingen: Onsdag 24. februar kl. 19. Jan skriver til foreningens hjemmeside og Eva sætter datoen på Facebook.

 

For dette referats rigtighed

Lars-Christian Christine Eva

 

« prev  |   top  |   next »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login