Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Eva Ferré Winkel (formand@farumtrampolinforening.dk)

Næstformand: Christine Holm (christine@farumtrampolinforening.dk)

Kasserer: Jan Ferré (kasserer@farumtrampolinforening.dk)

Sekretær: Susanne Winkel (sekretar@farumtrampolinforening.dk)

Der er plads til yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og den aktuelle bestyrelse hører meget gerne fra interesserede.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for to år.

 

Revisorer:

Steffen Broe Christensen

Micha Rav

Ifølge lovene skal foreningen have to revisorer, der vælges for ét år - bestyrelsen hører meget gerne fra interesserede.